Menu
Farmak international
Zobacz więcej
Misja i wartości
Kierując naszymi działaniami i aspiracjami na co dzień, nasza wizja i cele stanowią ramy dla podejmowania decyzji biznesowych.
Misja
Misja

Zapewnienie łatwego dostępu do skutecznych leków wysokiej jakości w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Wizja
Wizja

Stać się silnym globalnym partnerem w sektorze opieki specjalistycznej, utrzymując wysokie standardy jakości, innowacyjności i odpowiedzialności społecznej.

Wartości
JAKOŚĆ

Nasze zaangażowanie w jakość jest niezachwiane. Naszym priorytetem jest zgodność z najwyższymi standardami i wymaganiami, nie tylko w odniesieniu do naszych produktów, ale także w sposobie, w jaki pracujemy jako jednostki i jako zespół. Przestrzegając tych rygorystycznych standardów, zapewniamy, że nasze produkty farmaceutyczne spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jednocześnie wspierając kulturę doskonałości i uczciwości w naszej organizacji.

PARTNERSTWO

Wierzymy we współpracę z naszymi interesariuszami, klientami i partnerami w celu wprowadzenia znaczących zmian w globalnej opiece zdrowotnej. Pracując razem, możemy napędzać innowacje, zwiększać dostęp do wysokiej jakości leków i poprawiać samopoczucie pacjentów na całym świecie. Współpraca z Farmak oznacza dołączenie do sieci podobnie myślących osób i organizacji zjednoczonych w misji poprawy życia poprzez wysokiej jakości produkty farmaceutyczne.

INNOWACJE

Innowacja jest zakorzeniona we wszystkim, co robimy. Dążymy do doskonałości poprzez stosowanie najlepszych praktyk produkcyjnych i zarządczych. Przyjmując przyszłościowe podejście, nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań, napędzając postęp i rozwój w branży farmaceutycznej.

EKSPANSJA

Nieustannie rozszerzamy naszą obecność na rynkach, zarówno dobrze uregulowanych, jak i wschodzących, poprzez opracowywanie i produkcję wysokiej jakości produktów farmaceutycznych. Nasza solidna reputacja biznesowa wyprzedza nas, ponieważ naszym celem jest dostarczanie niezawodnych i skutecznych leków spełniających potrzeby pacjentów na całym świecie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Jesteśmy zaangażowani w budowanie zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń. Integrując kwestie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne z naszymi praktykami biznesowymi, dążymy do zminimalizowania naszego śladu ekologicznego przy jednoczesnym maksymalizowaniu pozytywnego wpływu społecznego.