Misja

Naszą misją jest zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnych i efektywnych terapii, które skutkują poprawą ich zdrowia i jakości życia dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu europejskich standardów jakości, innowacyjności, tworzeniu pionierskich rozwiązań, stałemu rozwojowi, wysokim kompetencjom pracowników i reputacji cenionego odpowiedzialnego partnera biznesowego.

Wizja

Farmak – lider ukraińskiego rynku farmaceutycznego ‒ jest międzynarodową firmą farmaceutyczną, która systematycznie zwiększa swój udział w rynku i cieszy się opinią cenionego i odpowiedzialnego partnera biznesowego. Większa część rocznych zysków wypracowanych przez firmę Farmak jest reinwestowana w rozwój firmy, który umożliwia jej umacnianie na rynku ukraińskim pozycji kluczowego wytwórcy wysokiej jakości produktów zgodnych ze standardami europejskimi oraz dalszą ekspansję globalną.

Wartości

Jakość

Przestrzeganie najwyższych standardów i wymogów zarówno w zakresie wytwarzania oraz dostarczania produktów leczniczych, jak i w obszarze strategii zarządzania kapitałem pracowniczym, która uwzględnia warunki rozwoju poszczególnych pracowników oraz zespołu jako całości.

Rozwój

Stały rozwój pracowników wewnątrz organizacji oraz odnoszenie dalszych sukcesów biznesowych w Ukrainie i na rynkach międzynarodowych.

Kompetencje

Wiedza, doświadczenie, motywacja i wysokie kwalifikacje każdego z pracowników mają kluczowe znaczenie dla sukcesu całej organizacji, bazującego na spełnianiu najwyższych standardów jakości oraz na wiarygodności i stabilności biznesowej.

Zaangażowanie

Budowanie zaangażowania pracowników poprzez stwarzanie im warunków, w których postrzegają siebie jako integralny i istotny element organizacji, oraz motywowanie ich do efektywnej pracy, która przyczynia się do realizacji celów organizacji i poczucia satysfakcji osobistej.

Innowacyjność

Wdrażanie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i zarządzania oraz ścisłe przestrzeganie ich wymogów, a także podejmowanie wyzwań i realizowanie ich poprzez opracowywanie nowatorskich rozwiązań, stanowiących skuteczną odpowiedź na pilne potrzeby medyczne i współczesne wymogi rynku farmaceutycznego.