Menu
Home / Zgłaszanie działań niepożądanych / Formularz zgłoszenia narażenia na lek w czasie ciąży
Formularz zgłoszenia narażenia na lek w czasie ciąży

  Informacje dotyczące matki

  Informacje o osobie zgłaszającej

  Wywiad lekarski i ginekologiczno-położniczy

  Informacje dotyczące zakońćzenia ciąży

  Informacje dotyczące dziecka

  Jeśli wystąpiło zdarzenie (u matki, płodu, noworodka), czy istnieje uzasadniona możliwość, że mogło to być spowodowane przez lek(i) stosowany(e) w czasie ciąży?

  Leki stosowane w czasie ciąży

  Przetwarzanie danych osobowych