Menu
Home / Zgłaszanie działań niepożądanych / Formularz zgłoszenia działań niepożądanych produktu leczniczego
Formularz zgłoszenia działań niepożądanych produktu leczniczego

  Informacje o pacjencie

  Informacje o osobie zgłaszającej

  Opis działania niepożądanego/diagnozy. Jeśli brak diagnozy, proszę podać objawy*

  Opis działania niepożądanego

  Data wystąpienia objawów

  Czy działanie niepożądane ustąpiło po zaprzestaniu podawania leku lub zmniejszeniu jego dawki?

  Czy działanie niepożądane wystąpiło ponownie po powtórnym podaniu leku?

  Lek, który mógł spowodować działanie niepożądane

  Inne leki stosowane

  Jeżeli przyjmował Pan/Pani inne leki w tym samym czasie (które mogły spowodować interakcje) proszę podać o nich informacje.

  Historia medyczna: Przebyte i współistniejące choroby

  Przetwarzanie danych osobowych